<kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

       <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

           <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

               <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                   <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                       <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                           <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                               <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                   <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                       <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                           <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                               <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                   <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                       <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                           <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                               <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                   <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                       <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                           <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                               <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                                   <kbd id='4SyVjvoOt'></kbd><address id='4SyVjvoOt'><style id='4SyVjvoOt'></style></address><button id='4SyVjvoOt'></button>

                                                                                     澳门赌场银河:钜盛华解押万科1.01亿股 并再质押9100万股

                                                                                     2019-01-22 02:50 炎黄新闻网

                                                                                      1月21日晚间,万科企业股份有限公司公告称,股东深圳市钜盛华股份有限公司于近日将其持有的101,231,566股公司股票解除质押,并质押91,000,000股股票予五矿证券有限公司。

                                                                                      据悉,此前2017年3月9日,钜盛华将其直接持有的101,231,566股无限售流通万科A股质押给平安证券股份有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续,该部分股权质押期限自2017年3月9日起至质押解除之日止。

                                                                                      最新公告披露,2019年1月17日,钜盛华将上述持有并质押给平安证券股份有限公司的万科101,231,566股无限售流通A股办理解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。

                                                                                      此外,于2019年1月18日,钜盛华将持有的万科91,000,000股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给五矿证券有限公司,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续,该部分股权质押期限自2019年1月18日起至质押解除之日止。

                                                                                      截至2019年1月18日,钜盛华通过普通证券账户直接持有万科无限售流通A股股票共计926,070,472股,占万科总股本的8.39%,累计质押股数为824,836,535股,占万科总股本的7.47%。